Testowanie form wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem zakończone

Od kwietnia 2019 roku sprawdzano w praktyce wypracowane przez zespół specjalistów wiele lat wcześniej rozwiązania wsparcia osób w spektrum autyzmu. Realizacja projektu pokazała, jak niezbędne jest zapewnienie kompleksowego i indywidualnego podejścia oraz wdrożenie innowacyjnych form wsparcia dorosłych osób z autyzmem jako rozwiązań systemowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku oraz Fundacją „Pomóż Mi Żyć” przez ponad trzy lata realizowali projekt OzA „Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”.

15 września odbyło się spotkanie podsumowujące wdrażanie „Gdańskiego modelu środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem”. Sala konferencyjna Hevelianum stała się miejscem wymiany refleksji, doświadczeń i rekomendacji ze zrealizowanych zadań w projekcie, którymi podzieliła się Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób w spektrum autyzmu, a także uczestnicy projektu oraz kadra zaangażowana w jego realizację.

Przybyłych gości powitał Marcin Męczykowski, zastępca dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, przedstawił również założenia modelu, zrealizowane działania oraz osiągnięte efekty. Przedstawicielki partnerów zaprezentowały prowadzone w ramach projektu placówki, w tym specjalistyczny dom samopomocy dla dorosłych osób z autyzmem oraz małe formy mieszkalnictwa jak Wspólnota Domowa i Pomorska Farma Życia. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Pani Beaty Ignaczewskiej, certyfikowanego terapeuty, superwizora behawioralnego oraz pedagoga specjalnego pn. Dorosłość a samodzielność osób w spektrum autyzmu.

Istotnym elementem spotkania był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele lidera i partnerów projektu oraz jego uczestniczki, w tym dorosła osoba ze spektrum autyzmu oraz matka jednego z uczestników projektu. Ich szczere wypowiedzi były dowodem na to, jak wiele dobrego przyniósł ten projekt. – By ludzie ze spektrum autyzmu uwierzyli, że mogą – jak powiedziała jedna z uczestniczek, odnosząc się do własnych doświadczeń.

Na koniec w podziękowaniu za zaangażowanie wielu osób w realizację projektu na ręce ich przedstawicieli wręczono pamiątkowe obrazy nawiązujące do tematyki spektrum autyzmu.

Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.