Tolerancja, przyjaźń poprzez teatr

Plenerowy spektakl „Byczek Fernando” zgromadził w piątkowe popołudnie na Placu Styp-Rekowskiego na gdańskim Chełmie, mnóstwo dzieci i opiekunów. Ta wrażliwa publiczność znakomicie bawiła się przy hiszpańskich dźwiękach i z uwagą słuchała historii z morałem – o tym, że świat jest możliwy bez konfliktów, bez wojen. Istotą życia są przyjaźń i tolerancja.

Przedstawienie dla dzieci i rodziców zaprezentował Teatrzyk „Koperek i Kminek”. Była to jedna z propozycji aktywizującego projektu pt. „Zabawy podwórkowe”, realizowanego podczas wakacji przez: Inkubator Sąsiedzkiej Energii Chełm, Fundację NOVA i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W najbliższą środę i piątek w godz. od 10.30 do 12.00 animatorzy MOPR i grupy Teatralia zapraszają dzieci i opiekunów do udziału w kolejnych, bezpłatnych zajęciach na placu. W programie tym razem m.in. gry i zabawy sportowe oraz artystyczne aktywności dla najmłodszych. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Fot. Adam Bronk-Zdunowski z MOPR