Trwa rozbudowa DPS „Ostoja”

Od kwietnia 2016 r. trwa rozbudowa DPS „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. Już od stycznia 2017 r. oprócz zwiększenia o 12 liczby miejsc stacjonarnych będzie również dodatkowych 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy.

W wyniku rozbudowy placówka uzyska dodatkową przestrzeń na nowoczesne sale terapeutyczne, zmodernizowaną salę rehabilitacyjną, nową przestronną szatnię, dodatkową windę i kuchenkę terapeutyczną. W ogrodzie pojawią się: altana, stanowiska do minigolfa, całoroczne stoły do ping-ponga oraz do gry w szachy i warcaby. Nowa aranżacja terenów zielonych sprzyjać będzie spędzaniu czasu na świeżym powietrzu również osobom mniej aktywnym ruchowo.
Pobyt dzienny to oferta skierowana do seniorów, w szczególności do osób samotnych. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 uczestnicy mają zapewnioną bogatą ofertę zajęć terapeutycznych: plastycznych, muzycznych, gimnastycznych, edukacyjnych, teatralnych, kulinarnych itp. Organizowane są też spotkania integracyjne, koncerty muzyczne, wycieczki autokarowe oraz pielgrzymki. Umożliwiane jest uczestniczenie w wyjściach kulturalnych do opery, teatru, kina. Personel pomaga w załatwianiu różnych spraw socjalno-bytowych, wykonuje pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi. Seniorom zapewnia się dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad, z uwzględnieniem diety dostosowanej do stanu zdrowia.
Dla osób o niskich dochodach pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest bezpłatny lub wysokość opłaty jest minimalna, ustalana decyzją MOPR w Gdańsku.
Ważne, aby pamiętać, że pobyt w placówce nie oznacza dla rodziny ujmy w sposobie sprawowania opieki nad seniorem, a może jedynie przyczynić się do zaktywizowania seniora, nawiązania nowych kontaktów, ponownego rozbudzenia zainteresowań i pasji, a w konsekwencji polepszenia jakości życia całej rodziny.

Wolne miejsca jeszcze są! W razie pytań placówkę można odwiedzić osobiście lub skontaktować się telefonicznie pod nr. (58) 300 07 85.
www.dpsostoja.gda.pl