Na turnus rehabilitacyjny z negatywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego (o którym mowa w art. 10 c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), jest posiadanie przez uczestnika negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciwko COVID-19. W przypadku testu – materiał do niego musi być pobrany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. Przepisy te stosują się także do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na rehabilitację. Regulacje te obowiązują do odwołania. Podstawą wykonania testu, finansowanego ze środków publicznych, jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub poprzez zgłoszenie za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Dodajmy, że kwestię reguluje § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 905).

M.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich korzystają z turnusów rehabilitacyjnych/fot. z Pixabay