W Tygodniu rodziny także o zastępczym rodzicielstwie

W sobotę 29 maja w budynku Wozowni Artyleryjskiej na terenie Góry Gradowej w Gdańsku podziękowania otrzymają rodzice zastępczy z 10-letnim i dłuższym stażem opieki nad dziećmi. To uhonorowanie ich zaangażowania i pasji w pracę i wychowanie gdańskich dzieci, objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Uroczystość ma charakter zamknięty. Podziękowania wręczy dziesięciu rodzinom Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Wydarzenie wpisuje się w obchody Tygodnia rodziny w Gdańsku, trwającego od 22 do 29 maja br. oraz nawiązuje do Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.00 i będzie emitowana na portalu miasta.

Różne oblicza rodzicielstwa

Również w sobotę osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka zapraszamy do obejrzenia webinarium pt. „Piecza zastępcza a adopcja – inne oblicza rodzicielstwa”. Jego emisja odbędzie się na profilu facebookowym gdańskiego MOPR. Podczas spotkania na FB w godzinach od 10.00 do 11.30 rodzic zastępczy oraz adopcyjny, specjaliści MOPR i Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Dla Rodziny” będą opowiadać m.in. o roli zastępczych rodziców w życiu dziecka. Podpowiedzą, jakie trzeba spełnić warunki, by założyć taką rodzinę i jakie wsparcie można otrzymać. Wyjaśnią też, czym różni się adopcja od zastępczego rodzicielstwa. 

Stwórz zastępczą rodzinę, spełnij się życiowo i zawodowo

Obecnie w 356 rodzinach zastępczych (w tym 32 to rodziny zawodowe) oraz w 15 rodzinnych domach dziecka przebywa blisko 600 gdańskich dzieci. Mają tam dobrą opiekę, szacunek i miłość. Opiekunowie zastępczy tworzą dzieciom rodzinne warunki życia. Dbają o wszelkie dziecięce potrzeby: od bytowych po edukacyjne, emocjonalne i społeczne. Najmłodsi, z różnych przyczyn, nie mogą bowiem liczyć na opiekę biologicznych rodziców. Gdański MOPR zachęca empatyczne, otwarte na potrzeby dzieci osoby do współpracy i założenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. To ciężka i odpowiedzialna praca, która może się stać sposobem na zawodowe i życiowe spełnienie. Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze specjalistami Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 68 lub końcówki 77/78 (w godzinach pracy Ośrodka).

Fot. symboliczna z Pixabay – dla dzieci rodzice są najważniejsi