Uczą się gdańscy rodzice

Trwa druga tegoroczna edycja „Szkoły dla rodziców”, projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Tym razem cykl spotkań z psycholożką i specjalistką pracy socjalnej poświęcony jest opiece zwłaszcza nad rodzeństwami.

Swoje kompetencje, umiejętności opiekuńczo-wychowawcze w tym zakresie poszerza kilkanaścioro osób – matki i ojcowie. Specjalistki podpowiadają uczestniczkom i uczestnikom m.in. jak sprawiedliwie traktować wszystkie swoje dzieci, właściwie dbać o ich rozwój i o dobre relacje pomiędzy nimi. Swoimi ciekawymi doświadczeniami wychowawczymi dzielą się też rodzice. Druga edycja „Szkoły…” potrwa do 22 czerwca br. Miejsc wolnych na spotkania nie ma.

 

„Szkołę dla rodziców” prowadzą psycholożka Aleksandra Lehmann i Magdalena Stelczyk-Kaczorowska, specjalistka pracy socjalnej w gdańskim MOPR