Ukwiecimy seniorom balkony!

Około 20 samotnych, uboższych, sędziwych gdańszczanek i gdańszczan będzie cieszyć się widokiem ukwieconego balkonu. O dostarczenie i stworzenie im kwiatowych kompozycji zadbają bowiem wolontariusze z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wspólnie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Taki mały, pachnący ogródek na balkonie swojego mieszkania zyska m.in. 101 – letnia pani Stanisława, lubiąca kolorowe, intensywnie pachnące „kobierce”. To w ramach projektu „Wiosna dla seniora”, którego celem jest wsparcie potrzebujących, samotnych starszych ludzi w Gdańsku. Akcja ma m.in. pobudzić seniorki i seniorów objętych pomocą społeczną i pozostających w domu, do aktywności. Do kontaktu z przyrodą i życzliwymi ludźmi. Zachęcić ich do nawiązywania nowych przyjaźni np. z wolontariuszami, którzy zadbają, by starszy człowiek cieszył się widokiem i zapachem kwiatów na balkonie.

W myśl projektu, wolontariusze z UMG przygotują zielone kompozycje, które mają odpowiadać gustom i potrzebom seniorek i seniorów przedstawionych i opisanych wcześniej przez pracowników socjalnych MOPR. Beneficjenci projektu to w większości osoby 80+ z Przymorza, Zaspy i Wrzeszcza Dolnego. Schorowani ludzie. Wiosna zagości na balkonach mieszkań uczestników projektu 27 kwietnia – w dniu tym ma się odbyć instalowanie „małych ogródków”.

Szacuje się, że jedna na 20 osób w wieku 80+ nie opuszcza swojego mieszkania. Wiele osób  powyżej 60 roku życia ma problem z utrzymaniem więzi z rodziną. Mamy nadzieję, że akcja poprawi nastrój uczestników projektu. Wiosna zagości w ich domach i sercach na dobre. Chcemy także pokazać, że naprawdę warto zaangażować się, np. poprzez wolontariat pracowniczy, do działań na rzecz potrzebujących mieszkańców.

– To kolejna świetna inicjatywa, mająca nie tylko wymiar pomocowy, ale i integrujący – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Zachęca do tworzenia pracowniczych wolontariatów, do podejmowania wspólnych działań na rzecz osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodajmy, że akcja „Wiosna dla seniora” jest kontynuacją wcześniej podjętych działań na rzecz gdańskich seniorów, którzy rzadko opuszczają mieszkania np. z racji zaawansowanego wieku, chorób, niepełnosprawności. Ich aktywizacji służą m.in. projekty: „Zjedz obiad z seniorem” czy „Paczka dla seniora”, prowadzone przez MOPR i wspaniałych partnerów, np. RCW czy szkoły.

Fot. Pixabay (źródło)