Upał – nie bądź obojętna/y i wesprzyj osobę w bezdomności

Apelujemy do mieszkanek i mieszkańców oraz do turystów, by przekazywali sygnały o osobach w bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych w Gdańsku. Upał jest groźny także dla tej grupy społecznej. Dlatego reakcja, wrażliwość na potrzebującego człowieka są tak ważne. Sygnał do służb może uratować życie.

– Jeśli widzimy, że osoba na ulicy leży, jest nieprzytomna natychmiast reagujmy – mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Zwłaszcza, gdy żar leje się z nieba, można podejrzewać, że doszło do przegrzania organizmu. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka trzeba zadzwonić pod numer alarmowy 112, interwencja ratownika medycznego czy lekarza są wtedy konieczne, a czas reakcji może być kluczowy. Czekając na przyjazd karetki podajmy potrzebującemu wodę, spróbujmy schłodzić mu skroń, czoło. Nie bądźmy bierni.

Schronienie, wsparcie specjalistyczne, aktywizacja społeczna

W mieście trwają działania pomocowe na rzecz osób w bezdomności. Kompleksowe wsparcie proponują potrzebującym pracowniczki i pracownicy socjalni MOPR oraz sześcioro streetworkerów. Te działania wspierają funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz organizacje pozarządowe. Osoba w bezdomności może skorzystać m.in. ze schronienia, pomocy żywnościowej, rzeczowej, higienicznej, psychologicznej oraz aktywizującej społecznie.

Zadzwoń do służb lub zastosuj aplikację Arrels

Zgłoszenia o osobach w bezdomności prosimy kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka),

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986,

– Policji tel.: 112 (szczególnie w przypadkach interwencyjnych).

O miejscu przebywania potrzebującego człowieka można też powiadomić streetworkerów poprzez bezpłatną aplikację Arrels. Jest do pobrania np. „w sklepie” w smartfonie. Dzięki zastosowaniu aplikacji streetworker odbierze wiadomość i łatwiej dotrze z pomocową ofertą do potrzebującego. Arrels pozyskało i wprowadziło w mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Aplikację pobierzemy:

aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS.

Mężczyzna rozmawia przez telefon/symboliczna fot. z Pixabay (Hase-Hase)