Uratuj bezdomnego!

Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych, m.in w piwnicach, altanach ogródków działkowych, w okolicach mostów, na dworcach. Taka informacja jest bezcenna, może uratować życie.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania, by dotrzeć do każdego potrzebującego. Przekonać osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta, która obejmuje m.in. zorganizowanie schronienia i żywności, ciepłej odzieży oraz obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Akcja potrwa całą zimę.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do:

  • Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30),
  • Straży Miejskiej – tel. 986
  • oraz Policji – tel. 997 i 112.

Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Dodajmy, że w Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych – m.in. schronisk oraz noclegowni. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Jest w nich łącznie 636 stałych miejsc. W sytuacji kryzysowej możliwe jest także uruchomienie ponad 50 dostawek oraz ponad 30 miejsc interwencyjnych (materace). Obecnie w placówkach przebywa 397 osób skierowanych przez MOPR w Gdańsku oraz 204 osoby umieszczone przez inne gminy.

Adresowy wykaz domów dostępny jest  w zakładce: OSOBY BEZDOMNE.