Uroczyste otwarcie – Centrum Pracy Socjalnej nr 9 wyposażone i z pełną obsługą

W poniedziałek 8 maja o godzinie 10 uroczystego otwarcia Centrum Pracy Socjalnej nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, dokona prezydent Paweł Adamowicz. Centrum przy ulicy Piekarniczej 16 obsługuje następujące dzielnice: Piecki Migowo, Suchanino, Aniołki, Brętowo, Matarnię, Jasień oraz Kokoszki (łącznie ponad 700 środowisk). Nowy CPS, jego usytuowanie i oferta,  znacznie poprawiają dostępność do usług świadczonych przez MOPR w tym rejonie. Pozytywnie wpływają na szybkość obsługi oraz jej jakość.

W Centrum przy ul. Piekarniczej 16 wsparcia potrzebującym mieszkańcom, z wymienionych dzielnic,  udzielają między innymi pracownicy socjalni, koordynatorzy usług i świadczeń, koordynatorzy pracy socjalnej, asystenci rodziny oraz psycholog. W ofercie CPS 9 jest zarówno wsparcie doraźne, w formie świadczeń, jak i specjalistyczne. Potrzebujący mieszkańcy mogą uzyskać pomoc m.in. w postaci zasiłków stałych, celowych, wsparcia pracownika socjalnego, wolontariusza. Otrzymają niezbędną poradę prawną, psychologiczną, informację np. w zakresie wsparcia instytucjonalnego, aktywizującego zawodowo i społecznie, kontaktu do innych instytucji pomocowych na terenie miasta – w tym organizacji pozarządowych. W ramach działań organizatorów społeczności lokalnej z MOPR, mogą włączyć się do projektów i wszelkich działań integrujących, podejmowanych w dzielnicach. Lokal na potrzeby nowego CPS pochodzi z zasobów miasta. Jest zadbany. Posiada pomieszczenia m.in. do pracy indywidualnej i warsztatowej. Uruchomienie „9” wynika z procesu reorganizacji gdańskiego MOPR i podniesienia jakości świadczonego na rzecz mieszkańców wsparcia.

– To bardzo istotne, aby osoba zagrożona wykluczeniem społecznym miała świadomość dostępności oraz skuteczności działania służb pomocowych, w naszym mieście. Kluczowe są także warunki kontaktu i wsparcia. Znacząco je poprawiamy, by wsparcie na drodze do samodzielności nie odzierało człowieka z należnej mu godności – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, podczas wcześniejszej wizytacji obiektu.

CPS nr 9 działa w dni powszednie, w godzinach od 7.30 do 15.30, kontakt: tel. 58 304 36 50, tel./fax. 58 304 36 51.