Uroczystość z okazji 25 lat Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”

W piątek 17 maja w Dworze Artusa przy ulicy Długi Targ 43/44 odbędzie się gala z okazji ćwierćwiecza powstania i działalności Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku Stogach. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do godz. 13.00. W gali udział wezmą m.in. najaktywniejsi podopieczni placówki, jej pracownicy, szacowni goście i przyjaciele. W placówce przystań w jesieni życia, zrozumienie i przyjaźń znalazło kilkadziesiąt potrzebujących, starszych osób. To ich dom.

Zasłużeni pracownicy DPS „Ostoja” otrzymają medale Prezydenta Miasta Gdańska oraz podziękowania, awanse. Podczas jubileuszowej gali będzie też czas na zapoznanie się z historią i działalnością placówki.

Na przestrzeni 25 lat DPS „Ostoja” zmieniał się funkcjonalnie, ofertowo i wizualnie. Od ostatniej rozbudowy w 2016 roku znacznie poszerzyła się oferta wsparcia dla seniorek i seniorów. Obecnie DPS ma 60 miejsc – 20 dla osób w podeszłym wieku i 40 dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Seniorki i seniorów kieruje do placówki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na bazie DPS powstało Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym – w jego ramach działa m.in. Dzienny Dom Pomocy, Klub Seniora „Ostoja” i Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie. Placówka jest „sercem Stogów”. Dzięki realizowanym projektom i programom, integruje środowisko dzielnicy. W festynach i imprezach organizowanych przez pracowników i podopiecznych bardzo chętnie uczestniczy także lokalna społeczność.

– W oparciu o ideę integracji i partnerstwa nasza placówka włącza się w życie miasta i dzielnicy, tym samym uzyskała ważne miejsce w sieci lokalnych instytucji – mówi Ewa Zawadzka, dyrektor DPS na Stogach. – Z drugiej strony staramy się również, aby Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” był namiastką domu rodzinnego dla wszystkich jego mieszkańców.

Z kolei Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych podkreśla, że miastu zależy, aby podopieczni takich placówek czuli się tam jak najlepiej, domowo i komfortowo jednocześnie. By mogli rozwijać swoje pasje, tworzyć i przyjaźnić się.

Patronat honorowy nad jubileuszem objął Marszałek Województwa Pomorskiego. Patronat medialny: Portal Trójmiasto.pl i Radio Gdańsk.

Fot. Marcin Mielewczyk, DPS „Ostoja”