Uwaga, Centrum Pracy Socjalnej nr 8 w nowej siedzibie!

Od poniedziałku 17 sierpnia br. Centrum Pracy Socjalnej nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku mieści się w nowej siedzibie, tj. przy ulicy Reduta Wyskok 6. Potrzebujące osoby ze Śródmieścia tam uzyskają wsparcie.

W budynku przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażonym m.in. w windę, mającym pomieszczenia biurowe, aneks socjalny i toalety dla klientów, wsparcia udzielać będzie 24 specjalistów CPS nr 8. Ośrodek wynajmuje powierzchnię pod nową siedzibę „8” od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława”. Podopieczni Centrum – mieszkanki i mieszkańcy Śródmieścia, obsługiwani będą w przyjaźniejszych i lepiej dostosowanych do ich potrzeb warunkach lokalowych.

Specjaliści zapewniają klientom m.in. pomoc finansową, rzeczową, specjalistyczną, w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i usług opiekuńczych. Służą wsparciem informacyjnym, aktywizującym zawodowo i społecznie. W razie potrzeby np. kierują do innych instytucji i organizacji pomocowych w mieście. W ciągu roku około 1000 mieszkańców Śródmieścia korzysta z różnych form wsparcia, oferowanych przez pracowników CPS 8.

– Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinny mieć łatwy dostęp do usług pomocowych – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Istotne są też  warunki kontaktu i wsparcia. Staramy się, aby były jak najlepsze, dostosowane do potrzeb każdego potrzebującego. Konsekwentnie je poprawiamy.  

Dodajmy, że wcześniejsza lokalizacja „8” przy ulicy Elbląskiej 66 D będzie nieaktualna. W czasie epidemii osoby potrzebujące ze Śródmieścia uzyskają wsparcie, najlepiej kontaktując się z Centrum przy ul. Reduta Wyskok 6: telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez email. W razie potrzeby można skorzystać z obsługi bezpośredniej, jednak po uprzednim umówieniu się z pracownikiem na wizytę.

Kontakt do CPS 8

Tel.: 58 304 58 10 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30–15.30, śr. w godz. 8.00-17.00, pt. w godz. 7.30-14.30), email: cps8@mopr.gda.pl lub mopr@mopr.gda.pl  

Fot. MOPR