Uwaga, konkurs ofert!

We wtorek, 29 listopada br. o godz. 14.00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. K. Leczkowa 1A we Wrzeszczu odbędzie się spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert. Dotyczy on realizacji w latach 2023 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkanki i mieszkańcy.

Przedmiotem konkursu są:

– zabezpieczenie 112 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Gdańsku;

– prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej;

– prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”;

– prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze potwierdzenie, pod adresem email: dorota.klos@gdansk.gda.pl. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska, z 15 listopada br.