Uwaga, nie przegap spotkania w sprawie konkursu ofert w MOPR

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert, na realizację w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:

– prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu;

– prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”;

– świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego;

– prowadzenie sklepu społecznego z żywnością;

– wsparcie w procesie reintegracji osób doświadczających bezdomności.

Spotkanie odbędzie się online, na platformie Microsoft Teams we wtorek, 6 września br. o godz. 13.00. Link do połączenia otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres email: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Dodajmy, że powyższy konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 1590/22 Prezydenta Miasta Gdańska, z 18 sierpnia br.