Uwaga, spotkania o konkursach ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne, dotyczące otwartych konkursów ofert.

Wtorek, 28 listopada br.

Pierwsze z nich odbędzie się 28 listopada br., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Pracy Socjalnej 1 MOPR przy ul. Modrzewskiego 2A we Wrzeszczu. Jest poświęcone otwartemu konkursowi ofert, na realizację w latach 2024 – 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Adresatami wsparcia są mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

Zadania będące przedmiotem konkursu:

– prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi;

– kompleksowe wsparcie dziecka – pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem;

– kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym;

– realizacja Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;

– prowadzenie sklepu społecznego z żywnością;

– prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem nr 2076/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r. (link przekierowuje na stronę internetową Bazy Aktów Własnych UMG).

Środa, 29 listopada br.

Na drugie spotkanie zapraszamy 29 listopada br., o godz. 13.00 do sali konferencyjnej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku. Dotyczy ono konkursu ofert, na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Adresatami wsparcia są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.

Zadania będące przedmiotem konkursu:

– realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking;

– zapewnienie pomocy specjalistycznej – terapeutycznej/psychologicznej w zakresie problemów uzależnień w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem Nr 2072/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r. (link przekierowuje na stronę internetową Bazy Aktów Własnych UMG).

Osoba do kontaktu w sprawie obu spotkań: p. Dorota Klos, tel.: 58 342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

 

Informacja/fot. z Pixabay