Uwaga, spotkanie informacyjne w sprawie konkursu ofert w MOPR

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2022 – 2025, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:
– Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”,
– Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 roku.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Microsoft Teams 4 października 2022 roku o godz. 13:00. Link do spotkania otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.