Uwaga, spotkanie przed konkursem ofert!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, związane z otwartym konkursem ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy. Został on ogłoszony zarządzeniem nr 205/18 prezydenta Gdańska z 29 stycznia 2018 r.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lutego o godz. 13.00, w sali konferencyjnej (poziom – 1) przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.