Uwaga, spotkanie o konkursie ofert!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert, na realizację w latach 2024 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Adresatami pomocy są mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

Spotkanie odbędzie się w środę, 6 marca 2024 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Centrum Pracy Socjalnej 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Modrzewskiego 2 A. Planujemy wówczas omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogli rozwiać ewentualne wątpliwości. Osoba do kontaktu w sprawie: p. Dorota Klos, tel.: 58 342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 301/24 Prezydenta Miasta Gdańska z 19 lutego 2024 r. Wśród zadań: świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami; świadczenie usług opieki wytchnieniowej; zapewnienie działań wspierających, sieciujących i integrujących środowisko rodzin zastępczych; prowadzenie świetlicy i ogrzewalni dla kobiet w bezdomności.

 

Symbol „informacji”/źródło: Pixabay