Uwaga, spotkanie o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert, na realizację w latach 2023  –  2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkanki i mieszkańcy Gdańska. Został on ogłoszony zarządzeniem nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 20 lutego 2023 r. (link przekierowuje na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej UMG).

Zadania będące przedmiotem konkursu

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (link przekierowuje na stronę serwisu internetowego: witkac.pl)

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania (link do: witkac.pl)

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (link do: witkac.pl)

Prowadzenie wsparcia, w tym wsparcia mieszkaniowego zgodnie z metodą Housing First w nurcie redukcji szkód dla osób w bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeniami psychicznymi (link do: witkac.pl)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 marca br. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej (parter) MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku. Wówczas omówione zostaną wszelkie kwestie związane z ogłoszonym naborem. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie, p. Dorota Klos, tel.: 58 342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

 

Fot. symbolu informacji/Pixabay