Uwaga! Ważne dla obywateli Ukrainy

W poniedziałek, 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.     

Jedną  z kluczowych zmian dla obywateli Ukrainy jest likwidacja  art. 13 ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Po 30 czerwca 2024 r. nie będzie możliwości wypłaty tego świadczenia i nie przewidziano od tej sytuacji wyjątków.

Z uwagi na powyższą zmianę, Urząd Miejski w Gdańsku prosi osoby zdecydowane przenieść się do obiektów zbiorowego zakwaterowania w miejscach oferowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki poza obszarem Gdańska, o zgłoszenie takiej potrzeby w terminie do 18 czerwca 2024 r. – w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się w Gdańskim Centrum Świadczeń, przy ul. Kartuskiej 32/34. Po tym dniu, lista zostanie przekazana Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

1 липня 2024 року набудуть чинності зміни до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Однією з ключових змін для громадян України є скасування ст. 13 Закону, згідно з яким можна виплачувати грошову допомогу в розмірі 40 злотих на день особам, які надавали житло та їжу біженцям у їхніх домівках. Після 30 червня 2024 р. виплатити цю допомогу буде неможливо, і в цій ситуації немає винятків.

У зв’язку із зазначеними вище змінами мерія Гданська просить людей, які вирішили переїхати до закладів колективного розміщення в місцях, запропонованих Управлінням Поморського воєводства за межами Гданська, повідомити про таку потребу до 18 червня 2024 року. в Інформаційному пункті, розташованому в Гданському центрі допомоги на вул. Картуська 32/34. Після цієї дати список буде передано до відділу безпеки та управління в кризових ситуаціях Управління Поморського воєводства.

Źródło informacji: Wydział Rozwoju Społecznego UMG

 

Symbol informacji/fot. z Pixabay