Uwaga, włącz się w konsultacje społeczne

Do 9 lutego 2024 r. trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017 – 2030. W tym czasie można m.in. zapoznać się ze szczegółami projektu, złożyć do niego uwagi, wziąć udział w tematycznym spotkaniu, by przekazać swoje sugestie, opinię.

Szczegółowe wiadomości nt. konsultacji oraz m.in. projekt GPR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, formularz i geoankieta uwag, są dostępne na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

 

Plakat konsultacji GPR/ źródło: Biuro Rozwoju Gdańska