Uwaga! Zmiany siedzib niektórych wydziałów i referatów MOPR

To ważna informacja dla potrzebujących mieszkanek i mieszkańców. W maju br. następują zmiany lokalizacji niektórych wydziałów i referatów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Specjaliści MOPR zapraszają gdańszczanki i gdańszczan do kontaktu w nowych siedzibach, oferując kompleksowe wsparcie adekwatne do potrzeb i profilu działania:

– od poniedziałku, 2 maja br. Wydział Reintegracji Osób w Bezdomności (wcześniejsza nazwa: Samodzielny Referat Reintegracji) mieści się w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20. Lokalizacja przy ul. Wolności 16A jest już nieaktualna,

– od poniedziałku, 16 maja br. w głównym budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku działać będą: Wydział Integracji i Rehabilitacji, tel.: 58 320 53 40 oraz Samodzielny Referat Usług, tel.: 58 320 53 40. Ich lokalizacja przy ul. Dyrekcyjnej 5 będzie już nieaktualna.

Ułatwiony dostęp do pomocowej oferty i kompetentni specjaliści

Przy ulicy Piekarniczej 16 informację i ofertę pomocy otrzymują osoby w kryzysie bezdomności. Pracownicy Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności m.in. kierują potrzebującego człowieka do schroniska lub noclegowni i zapewniają mu wsparcie żywnościowe. Oferują też niezbędną pomoc finansową, specjalistyczną psychologiczną i prawną oraz aktywizującą społecznie.

Z kolei przy ul. K. Leczkowa 1A osoby z niepełnosprawnością, seniorki i seniorzy otrzymają wiadomości m.in. o możliwości uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o dostępnym wsparciu instytucjonalnym, usługach opiekuńczych czy formach aktywizacji życiowej i społecznej. Informacjami służyć będą specjaliści Wydziału Integracji i Rehabilitacji oraz Samodzielnego Referatu Usług.

– Dbamy, aby jakość świadczonych usług na rzecz mieszkanek i mieszkańców była jak najwyższa – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinny mieć ułatwiony dostęp do pomocowej oferty. Staramy się, by były obsługiwane w przyjaznych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb. Temu także służą wprowadzane zmiany lokalizacji niektórych wydziałów i referatów Ośrodka.

Zarówno główna siedziba MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A, jak i budynek przy ul. Piekarniczej 16 są m.in. przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mają też przestronne pomieszczenia biurowe. Informację o ofercie pomocowej zapewniają gdańszczankom i gdańszczanom kompetentni i życzliwi specjaliści MOPR.

 

Główna siedziba gdańskiego MOPR/fot. materiał Ośrodka