Symboliczna fot. Temidy, źródło Pixabay (WilliamCho)