Wahasz się, czy założyć rodzinę zastępczą? Pomożemy podjąć decyzję!

W środę 25 września, w godzinach od 8.00 do 18.00 zapraszamy osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku.  

Koniecznie skorzystaj z porad naszych specjalistów, m.in. psychologów, trenerów szkolących kandydatów na rodziców. Pracownicy gdańskiego MOPR będą do Państwa dyspozycji, odpowiedzą m.in. na pytania o udzielane rodzinom zastępczym wsparcie finansowe, rzeczowe, asystenckie, psychologiczne i prawne. Poradzą, jak przygotować się do pełnienia roli zastępczego rodzica i wykonywania tej odpowiedzialnej pracy, na rzecz dziecka z bagażem doświadczeń.  

W środę specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR dyżurować będą w sali konferencyjnej na parterze budynku przy ul. Leczkowa 1A. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego – pod numerem: 58 347 82 77 lub 58 347 82 68 oraz końcówka 78.  

Więcej wiadomości o rodzinach zastępczych w Gdańsku, link:

http://mopr.gda.pl/zostan-rodzina-zastepcza-2/

Fot. Pixabay