Wakacje dla dzieci objętych wsparciem – pod znakiem żeglarstwa

Letni wypoczynek m.in. dla 135 dzieci z rodzin wymagających wsparcia i opieki, przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Najmłodsi wyjadą np. na kolonie do Orkusza pod Kwidzynem, gdzie czeka na nich moc atrakcji w plenerze.

W bieżącym roku gdański Ośrodek zapewnia wakacyjną labę dzieciom i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, najuboższych, borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, także niektórym podopiecznym z pieczy zastępczej. 76 dzieci w wieku od ośmiu do szesnastu lat wyjedzie na wakacje do Orkusza koło Kwidzyna. To miejsce, gdzie od kilku lat nasi mali podopieczni fantastycznie się relaksują i poznają arkana pływania oraz żeglarstwa. Wszystko pod okiem instruktorów. W ofercie tegorocznej jest tam również udział w wycieczkach rekreacyjnych, zajęciach teatralnych oraz grach i zabawach sportowych. W programie są także zajęcia kajakarskie i integracja wieczorna przy ognisku. O opiekę nad dziećmi zadba wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
59 gdańskich dzieci objętych wsparciem aktywnie wypocznie również w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Najmłodsi mają tam zapewnione przede wszystkim atrakcje żeglarskie, wycieczki plenerowe i rozmaite odprężające zabawy. Niektóre z dzieci wezmą tam również udział w zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych.
Organizacja wakacji dla 135 dzieci z MOPR została sfinansowana ze środków miejskich oraz pozyskanych ze Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2019. Łącznie to koszt ponad 170 tys. złotych. Dodajmy, że organizatorem kolonii, na zlecenie MOPR jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

– Zależy nam bardzo, aby z wakacyjnej oferty miasta oraz innych instytucji mogły skorzystać wszystkie gdańskie dzieci, w szczególności z rodzin objętych wsparciem, zagrożonych wykluczeniem społecznym – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Każde dziecko powinno mieć okazję do wakacyjnej beztroski, a my podejmujemy wyzwanie, by stworzyć warunki dla wszystkich.

Podopieczni MOPR podczas wakacji wezmą również udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych, aktywizujących zajęciach, warsztatach organizowanych m.in. przez szkoły, kluby osiedlowe czy świetlice środowiskowe w dzielnicach. O dostępność tej oferty można pytać m.in. w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach (adresy, kontakt do CPS na stronie: www.mopr.gda.pl). W miarę posiadanych informacji pracownicy podpowiedzą, która organizacja czy szkoła realizuje zajęcia dla najmłodszych.

Źródło fot. Pixabay