Podczas wakacji dziecko nie może się nudzić

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zapewnia i finansuje w tym roku m.in. wypoczynek dla 155 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Podopieczni w wieku od ośmiu do szesnastu lat już w lipcu wyjadą do Orkusza koło Kwidzyna, gdzie pod okiem instruktorów nauczą się pływać, żeglować. Wezmą udział w wycieczkach rekreacyjnych, zajęciach teatralnych, zabawach sportowych i tanecznych.

Wszystko pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, która postara się, by dzieci naprawdę solidnie wypoczęły. Koszt kolonii w Orkuszu to 150 tysięcy złotych. Gdański MOPR pozyskał te środki, w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2017. Podczas wyjazdu dzieci będą także doskonalić umiejętności interpersonalne, uczyć się radzenia w różnych, ekstremalnych sytuacjach. To nie jedyna propozycja dla małych podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej. W sierpniu Związek Miast Nadwiślańskich wspólnie z MOPR zaprasza dzieci na bezpłatne rejsy po Wiśle. Z oferty może skorzystać ponad stu najmłodszych gdańszczan – zapisy u pracowników socjalnych, w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach. Dzieci z gdańskich rodzin objętych wsparciem podczas wakacji wezmą również udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych oraz warsztatach zajęciowych, organizowanych m.in. przez szkoły, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe i stowarzyszenia w dzielnicach.

— Co roku staramy się, by oferta wakacyjna miasta i partnerów dla dzieci i młodzieży była szeroka, urozmaicona i bardzo atrakcyjna – twierdzi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – A już szczególnie zależy nam, aby mogli z niej skorzystać najmłodsi z rodzin objętych wsparciem, uboższych, czasem mniej zaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każde dziecko powinno mieć okazję do wakacyjnej beztroski i letniej zabawy. Po prostu nie może się nudzić…

Uwaga!

Trwają zapisy na sierpniowe rejsy po Wiśle – zapraszamy zainteresowane rodziny do kontaktu. Osoby objęte wsparciem gdańskiego MOPR oraz te, które nie są pod opieką Ośrodka, o dostępność i możliwość skorzystania z wakacyjnej oferty mogą pytać w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach (adresy, kontakt na stronie: www.mopr.gda.pl). Pracownicy, w miarę posiadanych informacji, podpowiedzą, która organizacja czy szkoła realizuje zajęcia dla najmłodszych.