Wesprzyj młodego człowieka, wchodzącego w dorosłość

Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, bardzo potrzebują wsparcia na drodze do samodzielności. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza mieszkanki i mieszkańców do współdziałania na rzecz młodych ludzi z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy wkraczają w dorosłość. Potrzebują wtedy życzliwego człowieka obok, który doradzi w życiowych kłopotach i zmotywuje do działania.

Gdański MOPR zachęca mieszkanki i mieszkańców, osoby pełnoletnie, odpowiedzialne, zaangażowane społecznie, które mają czas i chcą wolontariacko pomagać, do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Chodzi o wspieranie młodych ludzi z pieczy zastępczej, którzy są w procesie usamodzielnienia – mają opuścić lub już opuścili rodzinę zastępczą tudzież placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Porada, mądrość, dobre wzorce

Opiekun usamodzielnienia pomaga młodemu człowiekowi zwłaszcza w kwestiach związanych z załatwieniem rozmaitych formalności w urzędach. Między innymi opiniuje zasadność wniosków o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki. Współpracuje też np. ze środowiskiem lokalnym oraz szkołą, w której kształci się jego podopieczna lub podopieczny. Osoba pełniąca funkcję opiekuna usamodzielnienia doradza też młodemu człowiekowi w życiowych dylematach. Dzieli się z nim swoim doświadczeniem, mądrością, przekazuje dobre wzorce i wartości. Stara się zmotywować wychowanka pieczy zastępczej do aktywizacji społecznej i do podjęcia działań, które pozwolą mu odnaleźć swoje miejsce w dorosłym życiu.  

Skontaktuj się z MOPR

Wszelkich informacji m.in. na temat procedury powołania opiekuna oraz jego zadań, udzielają specjalistki i specjaliści Zespołu Usamodzielnień Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR, tel.: 58 342 31 72 (pok. nr 15 w budynku przy ul. Leczkowa 1A). Zachęcamy do kontaktu.

 

Symboliczna fot. młodych ludzi/źródło: Pixabay