Wesprzyj osobę, która nie może żyć samodzielnie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osób całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych np. ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia.  

Mieszkanki i mieszkańcy całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnieni potrzebują życzliwych ludzi wokół, którzy sprawować będą kontrolę i opiekę m.in. nad ich sprawami życiowymi i majątkowymi. To odpowiedzialne zadania, zwłaszcza, że aktywność osób objętych wsparciem jest bardzo ograniczona ze względu na ich zaawansowany wiek czy chorobę psychiczną. Zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, prosimy o kontakt ze specjalistkami i specjalistami Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy Ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

Ważne: empatia i chęć niesienia pomocy

O ustanowieniu dla potrzebującej osoby opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd opiekuńczy. Kandydatki i kandydaci do pełnienia tych funkcji muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Powinni też mieć m.in. wrażliwość społeczną i chęć pomagania. Ważny jest też czas, który mogą poświęcić opiece nad całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionym człowiekiem.

Obowiązki i zadania

Do obowiązków opiekuna prawnego należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych takiej całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby. Trzeba również zadbać, by podopieczna lub podopieczny mieli właściwą opiekę lekarską, zapewnione środki na życie, aby nie zagrażali sobie i innym. Z kolei kurator sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera potrzebującego człowieka w życiu codziennym. Pełni również rolę doradcy np. w kwestii dysponowania dochodami. Czuwa, by podopieczny samodzielnie nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych, które mogą go narazić na zadłużenie i poważne problemy materialne. Warto też dodać, że sąd może przyznać opiekunowi i kuratorowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc, które jest pokrywane np. z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

 

Fot. seniorki oraz fot. zajawkowa/Pixabay