Wesprzyj osobę ubezwłasnowolnioną, bez pomocy sobie nie poradzi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla mieszkanek i mieszkańców całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych.  

– W obu przypadkach chodzi o wspieranie gdańszczanek i gdańszczan, którzy nie mogą żyć samodzielnie na przykład ze względu na podeszły wiek, chorobę psychiczną lub bardzo zły stan zdrowia, który praktycznie uniemożliwia im życiową aktywność – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – W takiej sytuacji pomoc opiekuna prawnego lub kuratora jest niezwykle istotna.

Kandydatki i kandydaci do pełnienia tych funkcji muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

Potrzebne wsparcie nie tylko dla podopiecznych MOPR

Osoby ubezwłasnowolnione w Gdańsku nie zawsze są podopiecznymi pomocy społecznej. Zawsze jednak potrzebują wsparcia empatycznych, zaangażowanych ludzi, którzy rozumieją jak ważną pełnią rolę.

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną, która sprosta tylko drobnym, codziennym czynnościom. Do obowiązków opiekuna należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych takiej ubezwłasnowolnionej osoby, dbanie, by miała ona właściwą opiekę medyczną, środki na życie oraz nie zagrażała sobie i innym. Kurator natomiast sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami.

Chcesz pomagać, skontaktuj się z MOPR

Sąd może przyznać opiekunowi i kuratorowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc, które jest pokrywane np. z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, prosimy o kontakt ze specjalistą Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy Ośrodka), także email: mopr@gdansk.gda.pl.

 

Osoby ubezwłasnowolnione potrzebują wsparcia i troski/fot. ilustracyjna z Pixabay