Wesprzyj osobę ubezwłasnowolnioną

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla mieszkanek i mieszkańców całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych. Chodzi o wspieranie osób, które nie mogą żyć samodzielnie np. ze względu na podeszły wiek, bardzo zły stan zdrowia.

Dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych, których życiowa aktywność jest znacznie ograniczona, dobra opieka i pomoc są kluczowe. Rozwiązaniem sytuacji jest ustanowienie dla potrzebującej osoby opiekuna prawnego lub kuratora. W sprawie postanawia sąd opiekuńczy. Może on przyznać opiekunowi i kuratorowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc, które jest pokrywane np. z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Kandydatki i kandydaci do pełnienia tych funkcji muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Muszą też mieć m.in. chęć pomagania, wrażliwość społeczną i czas, by sprostać zadaniom.

Skontaktuj się z MOPR, jeśli chcesz w ten sposób pomagać

Prawny opiekun wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną. Do jego obowiązków należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych takiej ubezwłasnowolnionej osoby, dbanie, by miała ona właściwą opiekę medyczną, środki na życie oraz nie zagrażała sobie i innym. Kurator z kolei sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami. Czuwa, by np. z racji podeszłego wieku podopieczna lub podopieczny nie padli ofiarą naciągaczy i uniknęli finansowych kłopotów.

Zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, prosimy o kontakt ze specjalistami Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy Ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

 

Ręce nad seniorami w symbolu opieki/fot. z Pixabay (także w okienku ilustracyjnym)