Akcję Świąteczna paczka dla seniora koordynuje Anna Dunajska z gdańskiego MOPR – fot. z archiwum Ośrodka