Weź udział w ankiecie

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprasza mieszkańców Gdańska do udziału w badaniu poświęconym tematyce profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

✔ Badanie jest realizowane przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

✔ Badanie jest anonimowe, a zebrane wyniki posłużą do stworzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

Link do badania: https://gppzg.webankieta.pl/?fbclid=IwAR04GMEBeOckvDooElcsIlegxAOmO4rH2fdaSr-zHF7ZnHxpQ-0xl34hLRY

Dzięki zebranym w ankiecie danym możliwe będzie zbudowanie lepszych programów wsparcia dla mieszkańców i dopasowanie oferty usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej do Państwa potrzeb.