Weź udział w spotkaniach, by skonsultować projekty gdańskich programów pomocowych!

Zapraszamy gdańszczanki i gdańszczan oraz przedstawicieli organizacji i instytucji obszaru pomocy społ. (działających na rzecz mieszkańców), na wirtualne spotkania konsultacyjne o projektach: Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 oraz Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.

Trwają społeczne konsultacje poświęcone obu ważnym, pomocowym projektom. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniach, będzie można zaprezentować tematyczne uwagi i sugestie. Odbędą się one elektronicznie, poprzez aplikację Teams. Spotkanie o projekcie Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanowano we wtorek 26 stycznia o godz. 12.30, natomiast o założeniach projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – także we wtorek 26 stycznia o godz. 14.00. Uwaga, osoby, które chcą wziąć udział w tej formie konsultacji, prosimy o pilne przesłanie wiadomości na adres: anna.puszkiewicz@gdansk.gda.pl (konieczne jest podanie informacji o wyborze spotkania i swojego adresu email).

Zapoznaj się z treścią projektów

Informacje o społecznych konsultacjach, szczegóły, formularze uwag obu projektów są dostępne na stronie Ośrodka: Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 oraz Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.