Weź udział w spotkaniu o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza zainteresowanych na spotkanie informacyjne, o otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkanki i mieszkańcy. Konkurs dotyczy: prowadzenia punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego; prowadzenia mieszkania wspomaganego dla imigrantów.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w czwartek 28 października br., o godz. 14.00. Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania, po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem email: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 1619/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 13 października br.