Wiedzą i innowacją – w zadłużenie czynszowe

Gdańsk ma szansę na wypracowanie skutecznego, kompleksowego modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. To za sprawą innowacyjnego projektu „Zadłużeni w obligacjach”, przygotowanego przez gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wniosek został bowiem wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej.

Realizacja projektu będzie finansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Gdański MOPR zaprasza do udziału w pracach nad tworzeniem modelu, ekspertów, m.in. z dziedziny ekonomii, finansów, prawa mieszkaniowego, którzy zechcą włączyć się w prace nad budową efektywnego systemu wsparcia i przeciwdziałania zadłużeniu czynszowemu, za pomocą obligacji społecznych. W ramach mechanizmu obligacji społ. samorząd (tj. zarządca obligacji) może zwrócić i to z bonusem, odsetkami – np. spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie, TBS czy innemu inwestorowi, który w skuteczny sposób pomógł mieszkańcom mającym zaległości czynszowe wyjść z tarapatów – poniesione koszty takiej społecznej usługi. Społecznej – bowiem przyczynia się ona do rozwiązania poważnego problemu w danej gminie. Projekt MOPR zakłada m.in. dokładne zdiagnozowanie potrzeb dłużników w Gdańsku m.in. poprzez badania i ekspertyzy, powołanie grupy fachowców, która opracuje model działania – czyli wymyśli najlepsze rozwiązania. W ramach założeń dokumentu chodzi także o pozyskanie partnerów oraz potencjalnych inwestorów (np. spółdzielni mieszkaniowych, banków), zainteresowanych nowatorskimi metodami rozwiązania społecznego problemu.

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Problem dotyczy przecież wielu gmin i miast. Włączenie w jego rozwiązanie takich podmiotów jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS wydaje się czymś oczywistym. Pytanie tylko o sposoby i metody przeciwdziałania niekorzystnemu zjawisku – nam chodzi o stworzenie i wypracowanie najlepszych.

Realizacja projektu „Zadłużeni w obligacjach” potrwa do połowy lutego przyszłego roku. Dodajmy, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku tylko w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w Gdańsku było ponad 19 tys. zadłużonych lokali, w zasobach gminnych – blisko 6 tysięcy.  

Zapraszamy do udziału w pracach!

Ekspertów zainteresowanych współpracą w ramach projektu „Zadłużeni w obligacjach”, prosimy o kontakt z p. Anną Dukowską z Samodzielnego Referatu Analiz i Rozwoju MOPR, przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 90, mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl