Wielkanocna tradycja w Gdańsku

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, aktywni mieszkańcy 60+ integrują się podczas wielkanocnych spotkań, które odbywają się w Gdańsku m.in. w placówkach wsparcia, dziennych domach pomocy i klubach seniorskich. Żurek, potrawy z jaj, biała kiełbasa, mazurki i drożdżowe baby królują na świątecznych stołach. Tym spotkaniom towarzyszy uroczysty nastrój i wielkanocna celebra. Na zdjęciach m.in. uczestnicy zajęć Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sterniczej w Brzeźnie.

Fot. Szymon Leszczyński, CAWOS