Zabawki od mieszkańców, dla dzieci z Ukrainy – fot. SR.