Wniosek o pomoc złóż do końca marca

Tylko do piątku, 31 marca gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczący się m.in. w szkole wyższej mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji w roku akademickim 2022/2023.

Mieszkanki i mieszkańcy w sprawie dofinansowań aplikują do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku najlepiej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowuje na stronę internetową platformy SOW). To wygodna forma, która pozwala załatwić formalności szybko i bez wychodzenia z domu. Jest też możliwość złożenia wniosku i innych wymaganych dokumentów osobiście, w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku lub przesłanie ich drogą pocztową. Szczegółowych informacji udzielają specjaliści Wydziału, pod numerami tel.: 58 320 53 45/48.

Dla kogo finansowe wsparcie

Pomoc jest realizowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku. Przysługuje ona mieszkankom i mieszkańcom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczącym się:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej, a także osobom mającym przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Można otrzymać np. dofinansowanie kosztu czesnego, przejazdów na zajęcia lub zakupu potrzebnych narzędzi dydaktycznych. Wiadomości o tegorocznej ofercie „Aktywnego samorządu”, wysokości pomocy są dostępne na portalu PFRON (link przekierowuje na stronę internetową PFRON) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR.

 

Logo programu „Aktywny samorząd”
Logo PFRON