Wolontariat dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca aktywne osoby 60 plus do przyłączenia się do grupy wolontariuszy i udziału w szkoleniu, przygotowującym do pełnienia społecznej misji. Na spotkanie zapraszamy w czwartek 18 października o godz. 16, do Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku (budynek B).

Do współdziałania przede wszystkim na rzecz schorowanych i samotnych seniorek oraz seniorów, podopiecznych MOPR zachęcamy empatyczne, aktywne, pełne chęci do pomagania osoby 60 plus. Ludzi otwartych, dla których udzielanie wsparcia słabszym, mniej zaradnym mieszkańcom jest normą. Szukamy też społeczników, którzy wesprą dzieci z problemami edukacyjnymi – pomogą im w odrabianiu lekcji, zorganizują czas wolny, „zastąpią” nieobecną w życiu babcię lub dziadka. Na pomoc czekają także osoby niepełnosprawne – chodzi o wspólne wyjścia do kina, teatru i bezcenną przyjaźń. Podczas spotkania w Parku Naukowo – Technologicznym uczestnicy m.in. dowiedzą się, jak odpowiedzialnie i sensownie wspierać potrzebujących. Czym naprawdę jest świadome społecznictwo. Czwartkowe spotkanie wpisuje się w obchody Gdańskich Dni Seniora, które trwają w mieście w październiku.

– Gdańszczanki i gdańszczanie mają wielkie pokłady energii, empatii i troski o drugiego człowieka – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. –  Zawsze angażują się we wszystkie dobre działania, stąd pewność, że i teraz tak będzie. 

Z seniorkami i seniorami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów. Z gdańskim Ośrodkiem współpracuje na stałe około 80 zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. MOPR, przy wsparciu społecznym, realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących.

Zapraszamy na spotkanie i szkolenie!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu i współpracą prosimy o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 i 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl