Wolontariusze poszukiwani!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców w każdym wieku – empatycznych,  z wielkimi sercami i pomysłem na pomaganie, by przyłączyli się do grupy wolontariuszy. Rusza kolejny nabór osób zainteresowanych wolontariatem, do pełnienia tej ważnej misji we współpracy z Ośrodkiem.  


Do współdziałania na rzecz potrzebujących gdańszczan zapraszamy przede wszystkim ludzi otwartych na drugiego człowieka, dla których udzielanie wsparcia słabszym, mniej zaradnym mieszkańcom jest czymś oczywistym. Szczególnie zależy nam na pozyskaniu młodzieży i aktywnych osób starszych. Szukamy społeczników, którzy wesprą dzieci z problemami edukacyjnymi – pomogą im w odrabianiu lekcji, zorganizują czas wolny. Potrzebni są wolontariusze, którzy porozmawiają, wyjdą na spacer z samotnym, schorowanym seniorem. Na pomoc czekają także osoby niepełnosprawne – w tym wypadku chodzi o zorganizowanie im czasu, np. o wspólne wyjścia do kina, teatru i bezcenną przyjaźń.

 

– Szczerze zachęcam wszystkich, a w szczególności ludzi młodych, do angażowania się w wolontariat – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To ważne, by od najmłodszych lat kształtować w człowieku prospołeczne zachowania i umiejętności. Gdańszczanie mają wielkie pokłady energii, empatii i troski o drugiego człowieka. Zawsze angażują się we wszystkie dobre dzieła, stąd pewność, że i teraz tak będzie.  

 

Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów. Nowi wolontariusze przejdą także szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Z gdańskim MOPR współpracuje na stałe około 80 takich zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. Ośrodek realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących, przy wsparciu społecznym. Wolontariusze prowadzą działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień czy przemocy. Angażują się w przygotowanie festynów i zabaw dla rodzin objętych pomocą społeczną. Biorą udział w zbiórkach darów i w organizacji imprez. Są fantastyczni.

 

Zaangażuj się społecznie!

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 i 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl