Wolontariuszy serdecznie zapraszamy do współpracy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców w każdym wieku, empatycznych, społeczników z misją, do przyłączenia się do grupy wspaniałych wolontariuszy.
W najbliższy wtorek, 26 września o godz. 17.00, w sali konferencyjnej budynku przy ul. Konrada Leczkowa 1 w Gdańsku odbędzie się szkolenie dla społeczników, osób już współpracujących z MOPR na rzecz potrzebujących oraz dla nowych wolontariuszy. Do udziału w zajęciach zapraszamy także wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, płeć, status ekonomiczny itd., którzy chcieliby nieść pomoc. Ludzi z wielkim sercem, otwartych na drugiego człowieka, dla których udzielanie wsparcia słabszym, mniej zaradnym mieszkańcom jest czymś oczywistym. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie, jakiego wsparcia oczekują podopieczni Ośrodka. Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza zawrzemy tematyczne porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów wsparcia. MOPR realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących społecznie, przy wsparciu wolontariuszy. Młodzi i starsi społecznicy m.in. pomagają w codziennych, życiowych obowiązkach gdańskim, niepełnosprawnym seniorom. Prowadzą działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień czy przemocy. Angażują się w przygotowanie festynów i zabaw dla rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej. Biorą udział w zbiórkach darów i organizacji imprez charytatywnych.

– Bardzo zachęcam wszystkich, a szczególnie młodych ludzi, do angażowania się w wolontariat – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To ważne, by od najmłodszych lat kształtować w człowieku prospołeczne zachowania i umiejętności. Aby wzbudzać w nich empatię, uczyć, jak nieść wsparcie potrzebującym. Gdańszczanie mają wielkie pokłady energii, współczucia i troski o drugiego człowieka. Wiedzą, że „wolontariusz brzmi dumnie!”.

Dodajmy, że z gdańskim MOPR współpracuje na stałe ponad 80 wolontariuszy. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci.

Osoba do kontaktu:

Anna Dunajska
anna.dunajska@wp.pl
tel.: 797909119