Wsparcie dla dzieci w związku ze strajkiem pracowników oświaty

W związku ze strajkiem pracowników oświaty Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zabezpieczył posiłki dla dzieci objętych programem dożywiania w gdańskich placówkach, które w związku z prowadzoną akcją strajkową nie mogły zjeść posiłku na terenie przedszkola lub szkoły. Na podstawie zgłoszeń z 20 placówek edukacyjnych dot. możliwości zapewnienia posiłku przez placówkę oraz informacji zebranych przez pracowników MOPR, dostarczonych zostało ponad 300 posiłków (kanapka, jabłko, sok). Po telefonicznym kontakcie z rodzicami/opiekunami dzieci, pracownicy socjalni dostarczali przygotowane posiłki do miejsca zamieszkania dzieci lub uzgadniali inne miejsce odbioru. Wsparcie było kontynuowane także we wtorek.

Także placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe na zlecenie Miasta Gdańska zmieniły godziny funkcjonowania. Świetlice otwarte są od godzin przedpołudniowych, zapewniając dzieciom i młodzieży uczęszczającym na co dzień do tych placówek możliwość udziału w zajęciach w okresie strajku. Placówki wsparcia dziennego zapewniają codzienną opiekę 378 dzieciom.

Pracownicy MOPR byli także w gotowości w przypadku konieczności wsparcia 13 placówek kształcenia specjalnego, do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością (wsparcie głównie przy przyjeździe uczniów).