Wsparcie dla niepełnosprawnych gdańszczanek i gdańszczan

Osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku mogą skorzystać z dofinansowań m.in. do zakupu i montażu oprzyrządowania w posiadanym samochodzie czy do kosztów edukacji w szkole wyższej.

W 2020 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane będą rozmaite formy wsparcia.

– Dzięki takiej finansowej pomocy można poprawić jakość i komfort życia, zrealizować swoje plany – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

W ramach „Modułu I” programu np. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, mogą starać się o dofinansowanie w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Z kolei w ramach „Modułu II” programu osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się np. w szkole wyższej, skorzystają ze wsparcia finansowego do kosztów edukacji. Więcej informacji o ofercie „Aktywnego Samorządu” w br. jest dostępnych na stronie: www.pfron.org.pl oraz link:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/aktywny-samorzad-w-2020-roku/index.html

Uwaga gdańszczanki i gdańszczanie!

Planowane terminy przyjmowania wniosków o dofinansowania z programu:

– dla „Modułu I” – od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku,

– dla „Modułu II” – od 1 marca do 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020); od 1 września do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Dokumenty w sprawie dofinansowań należy kierować do Wydziału Integracji i Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 w Gdańsku, tel.: 58 320 53 45 i 58 320 53 48. Prosimy mieszkańców Gdańska o składanie wniosków za pomocą platformy internetowej Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Szczegółowe informacje o SOW dostępne są na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl. W celu złożenia dokumentów trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Więcej informacji o tym: https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- lub https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet.

Jednocześnie informujemy, że nadal jest możliwość złożenia wniosku osobiście lub drogą pocztową, do Wydziału Integracji i Rehabilitacji gdańskiego MOPR.