Wsparcie dla osób bezrobotnych z Unii Europejskiej

Łącznie ponad cztery miliony złotych otrzymały samorządy: gdański, pucki i kartuski na realizację projektów aktywizujących głównie osoby długotrwale bezrobotne. Dofinansowanie z funduszy unijnych przyznano m.in. projektowi „Cała Naprzód II”, prowadzonemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb.

Jest on nowatorki, skierowany do 110 osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Do udziału w nim zapraszamy także osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć nowe umiejętności, co pozwoli im wejść na rynek zawodowy lub zyskać lepsze zatrudnienie. Uczestnikom zapewniamy bezpłatną pomoc specjalistów, m.in. doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga, pośrednika pracy. Również szeroki wachlarz bezpłatnych szkoleń, kursów dostosowanych do potrzeb, oczekiwań i kompetencji beneficjentów projektu. Postaramy się pomóc w spełnieniu zawodowych marzeń, podpowiedzieć, co może przynieść satysfakcję i przywrócić godność na rynku pracy.

Nabór do projektu „Cała Naprzód II”

Osoby chętne do udziału w projekcie, jak również pracodawców zapraszamy do kontaktu: ul. Lęborska 3b (STARTER), lok. 1.32, 80-386 Gdańsk, tel. 58 347 82 99 lub 508 900 812, e-mail: calanaprzod@mopr.gda.pl

Więcej informacji o podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektów trzech samorządów, szczegółach realizacji:

https://pomorskie.eu/-/beda-szkolenia-warsztaty-i-wsparcie-dla-bezrobotnych-unijne-dofinansowanie-trafi-do-pucka-kartuz-i-gdanska