Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dofinansowań m.in. do zakupu i montażu oprzyrządowania w posiadanym samochodzie czy do kosztów edukacji w szkole wyższej. Od poniedziałku 1 marca br. można składać wnioski w tej sprawie w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2021.

Ten pilotażowy program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przewiduje wsparcie w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I programu) oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II programu). Gdańszczanki i gdańszczanie ze stopniem niepełnosprawności mogą np. otrzymać dofinansowanie do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Z kolei osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, mogą liczyć np. na pomoc finansową w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania. W ramach programu można też m.in. uzyskać dopłatę do zakupu materiałów edukacyjnych, narzędzi dydaktycznych niezbędnych przy kształceniu na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje o beneficjentach i ofercie „Aktywnego Samorządu” 2021 są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz na portalu PFRON.   

– Warto starać się o to konkretne wsparcie – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Osoby z niepełnosprawnością mogą poprawić jakość życia, zaktywizować się społecznie oraz zawodowo i zrealizować swoje plany.

Gdańszczanko, gdańszczaninie złóż wniosek poprzez platformę SOW

Wnioski o wsparcie w ramach „Aktywnego Samorządu” 2021 prosimy składać do gdańskiego MOPR w wersji elektronicznej, poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. W celu złożenia dokumentów trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Jednocześnie informujemy, że nadal jest możliwość złożenia wniosku osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 w Gdańsku lub drogą pocztową. Informacją służą mieszkankom i mieszkańcom pracownicy Wydziału, pod numerem tel.: 58 320 53 48/45 (w godzinach pracy Ośrodka).

Terminy składania wniosków:

– w ramach Modułu I programu: od 1 marca do 31 sierpnia br.,

– w ramach Modułu II programu: od 1 marca do 31 marca br. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 oraz od 1 września br. do 10 października br. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022.

Logo programu „Aktywny Samorząd”