Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

To wsparcie skierowane do dzieci do 16 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Pomoc adresowana jest też do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uwaga, szczegóły Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja w 2024 roku, będą dostępne niebawem.