Dofinansowanie ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkanki i mieszkańców z niepełnosprawnością, do składania – najlepiej elektronicznie – wniosków o dofinansowanie różnych form wsparcia i aktywizacji. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W grę wchodzą np.: dopłata do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny czy do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Można starać się m.in. o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych.

Wnioskuj poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)

Gdański MOPR prosi o składanie wniosków w sprawie dofinansowań z PFRON drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW  (link przekierowuje na portal informacyjny PFRON). To wygodne narzędzie komunikacji. Dostęp do SOW jest bezpłatny. Korzystanie z niego wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Szczegółowych informacji o dofinansowaniach oraz elektronicznym załatwieniu formalności udzielają mieszkankom i mieszkańcom pracowniczki i pracownicy Wydziału Rehabilitacji Społecznej MOPR w Gdańsku, tel.: 58 320 53 42 (w godz. pracy Ośrodka). Zapraszamy do kontaktu.