Opieka wytchnieniowa

To wsparcie skierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa może być realizowana w formie:
– pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu;
– pobytu całodobowego: w ośrodku wsparcia, placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu.

Uwaga, szczegóły Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja w 2024 roku, będą dostępne niebawem.