Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina, że gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dofinansowań z programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. Obecnie pomoc obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Wsparcie dotyczy m.in. likwidacji utrudnień transportowych, w poruszaniu się oraz w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu mogą np. otrzymać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Z kolei osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu wzroku otrzymają wsparcie w nabyciu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania. Dla osób ze stopniem niepełnosprawności w „Aktywnym samorządzie” przewidziano np. dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy kończyny.

– To przydatne, bardzo konkretne wsparcie – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Środki na realizację programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o tegorocznej ofercie programu są dostępne m.in. na portalu PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową Funduszu).

Gdańszczanko, gdańszczaninie, aplikujcie o pomoc elektronicznie

Wnioski o wsparcie w ramach „Aktywnego samorządu” 2022 r. prosimy składać do gdańskiego MOPR w wersji elektronicznej, poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON). To bezpieczna i wygodna forma załatwienia formalności. Istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR lub drogą pocztową.

Uwaga! Od poniedziałku, 16 maja Wydział mieści się w budynku przy ul. K. Leczkowa 1A, 80 – 432 w Gdańsku, tel.: 58 320 53 40. Lokalizacja przy ul. Dyrekcyjnej 5 jest nieaktualna.

 

W ramach „Aktywnego samorządu” można dostać m.in. pomoc na aktywizację społeczną/fot. sportsmenki na wózku inwalidzkim, z Pixabay
Logo programu „Aktywny samorząd”