Wsparcie finansowe z PFRON w 2024 roku w Gdańsku

Podczas sesji, 21 marca Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę o określeniu zadań, na które przeznaczone będą w br. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano m.in. kwoty na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt do rehabilitacji.

W planie na bieżący rok określono m.in. wydatki na rzecz indywidualnych osób z niepełnosprawnościami. Są przeznaczone np.:

– na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – łącznie 3 099 884 zł;

– na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – łącznie 130 000 zł;

– na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – łącznie 1 700 000 zł;

– na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – łącznie 1 500 000 zł;

– na szkolenia osób z niepełnosprawnością – 40 000 zł.

Z kolei dofinansowanie z PFRON np. działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w br. 7 648 992 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób z niepełnosprawnościami – łącznie 100 464 zł.

Dodajmy, że Rada Miasta Gdańska posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza się środki z PFRON. Podział środków opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON